Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

DataTable internal index is corrupted: '5'.

StackTrace:

at System.Data.RBTree`1.RBInsert(Int32 root_id, Int32 x_id, Int32 mainTreeNodeID, Int32 position, Boolean append) at System.Data.RBTree`1.RBInsert(Int32 root_id, Int32 x_id, Int32 mainTreeNodeID, Int32 position, Boolean append) at System.Data.Index.InitRecords(IFilter filter) at System.Data.Index..ctor(DataTable table, IndexField[] indexFields, Comparison`1 comparison, DataViewRowState recordStates, IFilter rowFilter) at System.Data.Select.CreateIndex() at System.Data.Select.SelectRows() at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression) at WebCtrlLib.ImgNavBar.CreatePictureList() at WebCtrlLib.ImgNavBar.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)