Prevádzkovateľ internetového portálu
AFINIS Group  s.r.o.
sídlo: Žitná 1, 831 06  Bratislava  
Slovenská republika
IČO: 31383378
DIČ: SK2020334184
Spoločnosť je registrovaná pod spisovou značkou 43810/B Odd.Sro z dňa 1.1.2007 v OR OS BA 1.
tel: +421 2 491 20-24 | fax: +421 2 448 728 68 | afinis@afinis.sk
 
  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti AFINIS Group s.r.o. e-shop
www.tesnenia.sk Všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou AFINIS Group s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom obchodného portálu a zákazníkmi. Všetky uvedené ustanovenia sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim dohodnuté inak. 
 
1. Registrácia
Tovar je možné prezerať ihneď po vstupe do Web-Shopu. Ak má máte záujem o nákup tovarov prostredníctvom E-Shopu je potrebné kontaktovať vášho obchodného zástupcu, ktorý zabezpečí pridelenie vstupných prihlasovacích údajov. Využívať túto službu majú možnosť, len partnerské spoločnosti, ktoré sú evidované v databáze spoločnosti AFINIS Group s.r.o. V prípade ak ste nový zákazník kontaktujte nás počas pracovných dní (od pondelka do piatku, od 8:00 do 15:00) na tel. čísle 00421 2 491 048 20 - 24

2. Výber tovaru
 
Vyberať tovary môžete pohybom v ľavom menu (rozbalením zložiek sa môžete rýchlo dostať až na požadovanú skupinu), alebo hľadaním, vo fulltextovom okne (ak poznáte napríklad názov tovaru, ktorý hľadáte).
 
 
3. Ceny
Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku spoločnosti AFINIS Group s.r.o. a sú platné v okamžiku objednania formou elektronickej objednávky. Uvedené ceny sú netto bez dopravného a DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to i bez predošlého oznámenia.
 
4. Objednanie tovaru.
 
Minimálna hodnota objednávky je 15€ bez DPH. Po vybratí druhu tovaru zadáte do okienka množstvo a potvrdením tlačidla OK ho vložíte do košíka. Ste v košíku a máte vybrané? Stačí už vybrať iba spôsob doručenia a platby. Stlačením tlačidla odošlete objednávku k nám na spracovanie. Ak ste náš nový zákazník a hodnota objednávky je nad 100€, požadujeme platbu vopred predfaktúrou alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
 
 
5. Po odoslaní objednávky.
Po obdržaní objednávky Vám príde potvrdenie o jej prijatí. Všetky obchodné a dodacie podmienky budú prevedené štandartne podľa dohôd, tak ako keby ste tovar objednávali iným spôsobom (mail, pošta, fax... ) Objednávky obdržané do 12:00 budeme, za predpokladu, že je tovar skladom, expedovať ešte v ten deň.
 
 
6. Zvýhodnenie.
 Na objednávky uplatnené prostredníctvom nášho objednávacieho systému E-Shop vám uplatníme extra zľavu 2,00 %, ktorá bude odpočítaná z netto cien (po odrátaní Vášho dohodnutého rabatu).
 
  
7. Skladová dostupnosť tovaru
Informácie o dostupnosti tovaru, zobrazované pri tovare sú aktualizované 1x denne čím je zabezpečená presnosť údajov.
 
8. Stornovanie objednávky.
 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň vystavenia objednávky a to v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované resp. tovar nebol pre kupujúceho objednaný (v prípade ak tovar nie je skladom). Pokiaľ kupujúci nesplní dané podmienky, môže stornovať objednávku iba po zaplatení nevyhnutných nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavovaním objednávky (napríklad poštovné, balné). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou faxom, e-mailom, alebo osobne.
 
 
9. Spôsob úhrady
Všetky spôsoby platby je možné vybrať pred zaslaním objednávky
faktúra - objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí sa v hotovosti pri osobnom odberu.
 
 
10. Druhy dopravy.
 Podľa požiadavky máte možnosť vybrať spôsob dopravy (osobný odber, pošta, UPS) Cena dopravy sa vykazuje podľa individuálne dohodnutých podmienok. 
 
 
11. Záruka.
 V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína bežať dátumom uvedeným na doklade. Záručná doba je 2 roky.
 
 
12. Zrušenie objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 
 
13. Ochrana osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcej z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 
 
14. Záverečné ustanovenie.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami že s nimi súhlasí. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že uznávajú elektronickú formu komunikácie, prostredníctvom elektronickej pošty a Web –Shopu ako platnú a záväznú pre obe strany.


Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2011 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu vždy pre deň nákupu.